Special offers (found 14 objects)

Sale: $507,000Number of rooms: 3Total area: 103 m2

Address: m. Universitet, st. Minskaya, 1г

Universitet
Sale: $400,000Number of rooms: 3Total area: 88 m2

Address: m. Begovaya, st. Khoroshevskoye shosse, 12-1

Begovaya
Sale: $1,670,000Number of rooms: 4Total area: 106 m2

Address: m. Kropotkinskaya, st. Sivtsev Vrazhek, 14

Kropotkinskaya
Sale: $610,000Number of rooms: 4Total area: 156 m2

Address: m. Oktiabrskoye pole, st. Marshala Koneva, 14

Oktiabrskoye pole
Rent: $2,800Number of rooms: 3Total area: 90 m2

Address: m. Kitay-gorod, st. Solianka, 1/2

Kitay-gorod
Rent: $2,800Number of rooms: 3Total area: 90 m2

Address: m. Kitay-gorod, st. Solianka, 1/2

Kitay-gorod
Sale: $1,740,000Number of rooms: 4Total area: 200 m2

Address: m. Smolenskaya, st. Plotnikov lane, 13 - 1

Smolenskaya
Rent: $1,400Number of rooms: 2Total area: 76 m2

Address: m. Barrikadnaya, st. Kudrinskaya square, 1

Barrikadnaya
Sale: $1,880,000Number of rooms: 5Total area: 211 m2

Address: m. Krylatskoye, st. Ostrovnoy proezd, 7 - 1

Krylatskoye
Rent: $1,900Number of rooms: 2Total area: 85 m2

Address: m. Kropotkinskaya, st. Starokoniushenny lane, 32

Kropotkinskaya
Sale: $810,000Number of rooms: 3Total area: 136 m2

Address: m. Universitet, st. Minskaya, 1Г

Universitet
Rent: $1,800Number of rooms: 2Total area: 65 m2

Address: m. Smolenskaya, st. Novy Arbat, 16

Smolenskaya
Rent: $6,600Number of rooms: 5Total area: 185 m2

Address: m. Chistye Prudy, st. Miliutinsky lane, 3

Chistye Prudy
Rent: $1,350Number of rooms: 2Total area: 70 m2

Address: m. Begovaya, st. Khoroshevskoye shosse, 16 - 2

Begovaya
scroll up